O Firmie Słowniki Do pobrania Serwis Sklep Koszyk
Słowniki
Katalog słowników
O programie System TL+ 7.x
O programie System TL+ 6.x
Zapowiedzi wydawnicze
Nowości wydawnicze
Propozycje nowych funkcji
Na specjalne zamówienie dostępne są wersje dostosowane dla potrzeb niewidomych na specjalne zamówienie dostępna jest wersja dostosowana dla potrzeb niewidomych
>>  SŁOWNIKI   >   SŁOWNIKI ANGIELSKIE   >   WIELKI SŁOWNIK

Słowniki


WSTECZ


Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Jan Stanisławski, wydanie 2

Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Jan Stanisławski, wydanie 2  
 
CENNIK »


Słownik zawiera 280 000 haseł i zwrotów. Obok haseł z zakresu słownictwa ogólnego, w słowniku umieszczono również znaczną ilość terminów właściwych specjalnym dziedzinom wiedzy, a więc technicznych, medycznych, przyrodniczych itd. Uwzględniono w nim wiele niezbędnych regionalizmów, wyrazów potocznych i historycznych. Dodatkowym uzupełnieniem są słowniki skrótów, nazw geograficznych, imion, a także często spotykane nazwiska sławnych Anglików i Amerykanów oraz postaci literackich.

Pomimo tego, że do chwili obecnej powstało już wiele nowszych słowników, ten napisany w latach 1955-1969 Wielki Słownik autorstwa Jana Stanisławskiego nadal stanowi niezbędne wyposażenie biblioteki każdego tłumacza. Bogactwo wyrażeń i zwrotów frazeologicznych, liczne przykłady użycia wyrazów, a także fakt, że wielu haseł spotykanych w pracy tłumacza, nie znajdziemy w innych, nawet nowoczesnych słownikach, stanowią o jego wyjątkowej przydatności.

Słownik obejmuje terminy z różnych dziedzin nauki, w tym z zakresu:

  • ogólnego słownictwa angielskiego XIX i XX wieku, regionalizmów, wyrazów potocznych oraz historycznych
  • amerykanizmów oraz wyrazów, wyrażeń i zwrotów charakterystycznych dla języka angielskiego używanego w Australii i Republice Południowej Afryki
  • nazw geograficznych
  • imion oraz często spotykanych nazwisk sławnych Anglików i Amerykanów oraz postaci literackich
  • powszechnie stosowanych skrótów
  • słownictwa prawniczego
  • słownictwa matematycznego
  • słownictwa geograficznego
  • słownictwa technicznego
  • słownictwa przyrodniczego

Wyrazy i znaczenia, które w wydaniach książkowych umieszczone były w osobnym suplemencie, zostały włączone do tekstu słownika w układzie alfabetycznym.


Na CD-ROMie znajdują się:


słownik angielsko-polski (100 000 haseł)

Wielki słownik angielsko-polski powstał w latach 1955 1964. Zawarto w nim ponad 100 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów z zakresu ogólnego słownictwa angielskiego XIX i XX wieku. W Słowniku umieszczono również znaczną ilość terminów właściwych specjalnym dziedzinom wiedzy, a więc technicznych, medycznych, przyrodniczych itd. Uwzględniono w nim też wiele niezbędnych regionalizmów, wyrazów potocznych i historycznych. Do Słownika weszły ponadto liczne amerykanizmy oraz wyrazy, wyrażenia i zwroty charakterystyczne dla języka angielskiego używanego w Australii i Republice Południowej Afryki.

W osobnych spisach podano angielskie nazwy geograficzne, imiona, często spotykane nazwiska sławnych Anglików i Amerykanów oraz postaci literackich a także powszechnie stosowane skróty.

Wymowę wyrazów angielskich przedstawiono za pomocą znaków ogólnie przyjętej transkrypcji międzynarodowej.

Do niniejszego wydania włączono Suplement nowych wyrazów i znaczeń oraz aneksy do spisu nazw geograficznych i powszechnie używanych skrótów.

słownik polsko-angielski (180 000 haseł)

Niniejszy Wielki słownik polsko-angielski zawiera około 180 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów zakresu ogólnego słownictwa polskiego. W Słowniku umieszczono również znaczną ilość terminów właściwych specjalnym dziedzinom wiedzy, a więc technicznych, medycznych, przyrodniczych itd. Uwzględniono w nim też wiele niezbędnych regionalizmów, wyrazów potocznych i historycznych.

W osobnych spisach podano polskie nazwy geograficzne oraz powszechnie stosowane skróty.